Kolege surađuju i gledaju u tablet

Osposobljavanje i edukacija o higijeni

Vjerujemo da je važno poboljšati higijenu i zdravlje podizanjem standarda diljem svijeta. U našim vrhunskim edukativnim programima pronaći ćete odlično interaktivno iskustvo učenja za poboljšane ishode i promjene u ponašanju u higijeni ruku i čišćenju.
Logotip GBAC STAR
Akreditacija

Nova GBAC STAR akreditacija

Sve Tork interaktivne obuke za Zdravstvo sada su registrirane sa GBAC STAR kao najbolja praksa u osposobljavanju za higijenu i sprečavanje zaraze.