Osoblje u kafiću predaje hranu zamotanu u papir.

Priprema i posluživanje hrane

Za stvaranje lojalnosti i osiguravanje kontinuiranog poslovanja restorani trebaju premašiti očekivanja. Tork dizajnira proizvode i usluge koji poboljšavaju učinkovitost i stvaraju dobre higijenske postupke. Rezultat? Bolje iskustvo gostiju i osoblja.

Better guest experience

Expectations for service, sustainability and guest experience are higher than ever. Tork designs products and services for a better guest and staff experience.
Learn more
A busy restaurant and kitchen setting- timelapse

Doznajte više o tome kako Tork može pomoći u osiguravanju novog higijenskog standarda