Legalne Informacije

Legalne Informacije

Uvjeti upotrebe

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sjedište: Stockholm, Švedska 
 
Reg. br: 556325-5511
 
Reference u nastavku koje se odnose na „Essity”, „nas” ili „mi” reference su na tvrtku Essity AB (publ) kao davatelja usluga ove web-stranice („Web-mjesto”), osim ako određeno Web-mjesto ili druga usluga ne navodi neko drugo tijelo, onda se „Essity” odnosi na to tijelo. Ovi Uvjeti upotrebe primjenjuju se u vezi s Web-mjestima i drugim uslugama koji se referiraju na te Uvjete upotrebe.
 
Essity će se za svrhe pružanja usluga Web-mjesta i ovih Uvjeta upotrebe pridržavati švedskog zakonodavstva. Međutim, budući da Essity Group uključuje tijela u cijelom svijetu, napominjemo da ako se negdje kao davatelj usluga Web-mjesta ili usluge navodi neka druga tvrtka, nacionalno zakonodavstvo države u kojoj se ta tvrtka nalazi može pružati drukčija ili dodatna pravila. U tom slučaju, primjenjuju se nacionalni važeći zakoni koje takvo tijelo treba poštovati do potrebne mjere.

Pravna izjava

Materijale na ovom Web-mjestu tvrtka Essity pruža kao uslugu svojim klijentima i mogu se upotrebljavati samo za informativne svrhe. Pojedinačni primjerci mogu se preuzeti podložno propisima u nastavku.
 
Preuzimanjem materijala s ovog Web-mjesta slažete se s ovim uvjetima. Ako se ne slažete s njima, nemojte upotrebljavati Web-mjesto ni preuzimati materijale s njega.
 
 
Informacije o zaštitnom znaku
 
Svi nazivi, logotipi i zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Essity, njezinih partnera, srodnih tvrtki ili davatelja licenci, ili udruženih partnera.
 
Zaštitni znakovi tvrtke Essity i nazivi brendova mogu se upotrebljavati samo kako je navedeno u ovim Uvjetima upotrebe ili s prethodnim pisanim dopuštenjem tvrtke Essity.
 
Svaka upotreba zaštitnih znakova tvrtke Essity u oglašavanju i promidžbi proizvoda tvrtke Essity zahtijeva odgovarajući pristanak.
 

Ograničena upotreba / Licenca za jedan primjerak
 
Sav sadržaj koji se nalazi na ovom Web-mjestu, kao što su tekst, grafike, logotipi, ikone gumba, slike, zvučni zapisi i softver vlasništvo su tvrtke Essity ili njezinih dobavljača sadržaja te su zaštićeni švedskim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Neovlaštena upotreba ili distribucija materijala na ovom Web-mjestu može prekršiti zakone o autorskom pravu, zaštitnom znaku i/ili druge zakone te je podložna građanskim i kriminalnim sankcijama.
 
Ovo Web-mjesto ili bilo koji dio ovog Web-mjesta ne smiju se reproducirati, udvostručavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na drugi način iskorištavati za bilo komercijalnu svrhu koju nije izričito dopustila tvrtka Essity. Možete preuzeti jedan primjerak informacija pronađenih na Essity web-stranicama na jedno računalo samo za svoju osobnu, nekomercijalnu, internu upotrebu.
 
Ne smijete mijenjati, upotrebljavati ili prenositi informacije za bilo kakve komercijalne svrhe; niti smijete uklanjati obavijesti o autorskom pravu ili vlasništvu iz informacija. Slažete se da ste odgovorni za sprečavanje svakog neovlaštenog kopiranja materijala i za osiguravanje da svi zaposlenici i ugovaratelji – ako je primjenjivo – iz vaše organizacije poštuju ta ograničenja.
 
Odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih zakona o autorskom pravu. Dopuštamo da kopirate ovo Web-mjesto u sklopu potrebnog slučajnog djelovanja tijekom vašeg pregledavanja te možete ispisati dio Web-mjesta za osobnu upotrebu u onolikoj mjeri koja je razumna za privatne svrhe. Svaka druga upotreba je zabranjena. Ne smijete uokvirivati ovo Web-mjesto niti povezivati sa stranicom koja nije početna stranica bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.
 
Essity vam ne daje izričito ni implicirano pravo za bilo koje informacije o patentima, autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili trgovačkim tajnama.
 
 
Izjava o odricanju od jamstva
 
Informacije koje se ovdje nalaze navedene su „kakve jesu” bez izričitog ili impliciranog jamstva bilo koje vrste uključujući jamstva utrživosti, nekršenja intelektualnog vlasništva ili prikladnosti za bilo koju posebnu svrhu. U slučaju da se Essity povezuje s web-stranicom treće strane, takvo povezivanje je samo zbog praktičnosti korisnicima i Essity neće imati nikakvu odgovornost za sadržaj i točnost informacija koje se nalaze na takvoj web-stranici.
 
Ni u kojem slučaju Essity neće biti odgovorna za bilo kakve štete uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka profita, prekida poslovanja ili gubitka informacija, koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija, čak i ako je Essity obaviještena o takvim štetama.
 
Essity nadalje ne jamči točnost ni potpunost informacija, teksta, grafika, poveznica ili drugih stavki koje se mogu nalaziti unutar ovih informacija. Essity može mijenjati taj sadržaj ili opisane proizvode u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Essity nije obavezna ažurirati informacije ili druge materijale koji su uneseni na ovom Web-mjestu.
 
 
Korisnička slanja
 
Svi materijali, informacije ili druga komunikacija koju prenesete ili objavite na ovom Web-mjestu smatrat će se javnim, neisključivim, bez naknade autorskog prava, neopozivim, u potpunosti mogućim za podlicenciranje i nevlasničkim („Komunikacije"). Essity neće imati obaveze u vezi s Komunikacijama.
 
Essity će slobodno moći razotkriti, kopirati, distribuirati, ubacivati i/ili na drugi način upotrebljavati svu Komunikaciju, zajedno sa svim podacima, slikama, zvukovima, tekstom i drugim umetnutim stavkama, u bilo koje i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
 
Ako pošaljete osobne podatke na ovo Web-mjesto ili drugačije tvrtki Essity, time pristajete da Essity upotrebljava takve podatke u svrhe vrednovanja informacija i marketinga proizvoda i usluga tvrtke Essity, uključujući pravo na prijenos podataka trećim državama i objavu vaših osobnih podataka na internetu. Essity će biti odgovorna unutar švedskog zakona za takvu obradu osobnih podataka te možete kontaktirati Essity u slučaju netočnih podataka ili drugih problema u vezi s osobnim podacima.
 
Ne smijete objavljivati Komunikaciju koja se može procijeniti kao uvredljiva ili koja narušava privatnost drugih osoba ili koja se može smatrati komercijalnim marketingom ili koja je na bilo koji način ilegalna ili neprikladna. Essity će izbrisati takvu komunikaciju kada za nju saznamo te zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika s našeg Web-mjesta ili usluge.
 
Za upotrebu usluga trećih strana, kao što je Facebook, mogu se također primijeniti uvjeti za treće strane. Primjerice, Facebook primjenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima" na sve korisnike i posjetitelje Facebooka te preporučujemo da pročitate te uvjete prije upotrebe takve usluge treće strane.
 
 
Ostalo
 
Essity može revidirati ove Uvjete upotrebe u bilo koje vrijeme ažuriranjem ove objave.
 
Essity zadržava isključivo pravo na (1) promjenu ove Pravne izjave, (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti Web-mjesta, u bilo koje vrijeme bez obavijesti.
 
Ako se za bilo koji uvjet, odredbu ili propis ove Pravne izjave utvrdi da su nezakoniti, neispravni, ništavni ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, to neće utjecati ni oštetiti valjanost i provedivost ostalih stavki, odredbi i propisa ni na koji način.

Pravila o Privatnosti


(“Essity” ili “mi”) ozbiljno shvaća privatnost podataka. Ova Pravila o Privatnosti opisuju kako Essity kao voditelj obrade u smislu Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (“UZOP”) i Uredbe o e-privatnosti (“Uredba o e-privatnosti”) prikuplja i obrađuje osobne podatke i druge informacije korisnika.


1.      Kategorije osobnih podataka i svrhe obrade


Metapodaci

Našu web stranicu ili aplikaciju možete koristiti bez dostavljanja bilo kakvih Vaših osobnih podataka. U tom slučaju, Essity će prikupljati samo sljedeće metapodatke koji nastanu kao rezultat Vašeg korištenja:

Stranicu upućivanja, podatke i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, status prijenosa, vrstu web preglednika, IP adresu, operativni sustav i sučelje, jezik i verziju softvera preglednika.

Vaša IP adresa koristiti će se kako bi Vam bio omogućen pristup našoj web stranici ili aplikaciji. Jednom kada IP adresa više neće biti potrebna u te svrhe, skratit ćemo Vašu IP adresu odstranjivanjem zadnjeg okteta u Vašoj IP adresi. Metapodaci, uključujući skraćenu IP adresu, bit će korišteni za poboljšanje kvalitete i usluga na našoj web stranici ili aplikaciji putem analize korisničkog ponašanja naših korisnika.


Račun

Ako kreirate račun na/u našoj web stranici ili aplikaciji, možete biti zatraženi da dostavite Vaše osobne podatke, na primjer: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, odabranu lozinku, broj telefona, detalje bankovnog računa, detalje kreditne kartice, adresu za izdavanje računa i dostavu, interese za određene proizvode/usluge (dobrovoljno), zahtjev za primanjem marketinških e-mailova (dobrovoljno). Essity obrađuje takve osobne podatke kako bismo Vam pružili funkcije računa, kako bismo Vam pružili marketinške materijale u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, te kako bismo u marketinške svrhe analizirali Vaše interese.


Narudžbe Proizvoda

Ukoliko naručite proizvod putem naše web stranice ili aplikacije, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: podaci Vašeg računa, vrsta i količina proizvoda, cijena, datum narudžbe, status narudžbe, povrati proizvoda, zahtjeve službi za korisničku podršku. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhe izvršavanja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga korisničke podrške, ispunjavanja zakonskih obveza, obrane, utvrđivanja i ostvarivanja zakonitih zahtjeva, te ciljanog marketinga.


Nagradne igre:

Ukoliko sudjelujete u nagradnoj igri, Essity prikuplja i obrađuje sljedeće Vaše osobne podatke: ime, poštansku adresu, e-mail adresu, datum ulaska, odabir kao pobjednika, nagradu, odgovor u kvizu. Essity obrađuje takve osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre, obavještavanja pobjednika, dostave nagrade pobjedniku, provedbe događaja te marketinga.


Podaci o zdravlju:

Naručujući neke proizvode, Essity može prikupljati i obrađivati ​​i informacije o zdravstvenim stanjima kako se podrazumijevaju pod narudžbom proizvoda. Podaci o zdravlju osjetljivi su podaci u smislu GDPR-a, a Essity poduzima sve potrebne korake kako bi zaštitio takve osjetljive podatke prema zakonu. Ovisno o pristanku, Essity prikuplja i obrađuje zdravstvene podatke isključivo za potrebe provođenja ugovornog odnosa i narudžbe proizvoda, pružanja usluga skrbi o kupcima, poštivanja zakonskih obveza, obrane, uspostavljanja i ostvarivanja pravnih zahtjeva i prilagođenog marketinga.


2.      Treće Strane


·        Prijenos pružateljima usluga

Essity može angažirati vanjske pružatelje usluga, koji djeluju kao izvršitelji obrade za Essity, radi pružanja određenih usluga Essity, poput pružatelja usluga web stranica, pružatelja usluga marketinga ili pružatelja usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, vanjski pružatelji usluga mogu imati pristup i/ili mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

Od navedenih vanjskih pružatelja usluga zahtijevamo da usvoje i primjenjuju mjere sigurnosne zaštite kako bi se osigurala privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka.

·        Ostali primatelji

Essity može prenijeti – u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti podataka – osobne podatke tijelima nadležnim za provedbu propisa, vladinim tijelima, pravnim savjetnicima, vanjskim savjetnicima, ili poslovnim partnerima. U slučaju korporativnog spajanja ili preuzimanja, osobni podaci mogu biti preneseni trećim stranama uključenim u spajanje ili preuzimanje.

·        Međunarodni prijenosi Osobnih Podataka

Vaši Osobni Podaci koje prikupljamo ili primamo mogu biti preneseni u i obrađeni od strane primatelja koji se nalaze unutar ili izvan Europskog Gospodarskog Prostora (“EGP”). Države u kojima se nalaze uključuju one navedene nahttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htma koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Ostali primatelji mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka s gledišta europskog prava zaštite podataka. Essity će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da prijenosi izvan EGP-a budu odgovarajuće zaštićeni kao što je to propisano primjenjivim pravom o zaštiti podataka. U pogledu prijenosa u države koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštitepodataka, prijenos organiziramo na temelju prikladnih zaštitnih mjera, poput standardnih ugovornih klauzula zaštite podataka koje su usvojene od strane Europske Komisije ili od strane nadzornog tijela, odobrenog kodeksa ponašanja zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja, ili odobrenih certifikacijskih mehanizama zajedno s obvezujućim i ovršivim obvezama primatelja. Možete zatražiti primjerak navedenih prikladnih zaštitnih mjera tako što ćete nas kontaktirati na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže. 

 

3.      Pravna osnova za obradu

 

Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

 • Vi ste dali Vašu privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više određenih svrha;
 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora kojeg ste Vi stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev koji prethode sklapanju ugovora;
 • Obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;
 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi ili ključni interesi druge fizičke osobe;
 • Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju naše službene ovlasti;
 • Obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako ste dijete;
 • Ostali primjenjivi pravni temelji za obradu podataka, osobito odredbe prava države članice;
 
 
Ovlašteni smo provoditi obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka na sljedećim pravnim temeljima:

 • Vi ste dali Vašu izričitu privolu za obradu Vaših osjetljivih osobnih podataka u jednu ili više određenih svrha;
 • Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Essity ili ispitanika u području radnog prava te prava socijalne sigurnosti i socijalne zaštite;
 • Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik;
 • Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravih zahtjeva ili kad god sudovi sudjeluju u sudbenom svojstvu;

Pružanje Vaših osobnih podataka propisano je zakonskom ili ugovornom obvezom, ili je nužno za sklapanje ugovora s nama ili za primanje traženih usluga/proizvoda, ili je jednostavno dobrovoljno s Vaše strane.

Propuštanje pružanja Vaših osobnih podataka može biti nepovoljno po Vas, npr. nećete moći primiti određene proizvode i usluge. Ipak, osim ako je drugačije određeno, propuštanje dostave Vaših osobnih podataka neće imati pravne posljedice za Vas.

 

4.      Koja prava imate te kako se možete pozvati na svoja prava?

Ukoliko ste izrazili privolu u pogledu određenog prikupljanja, obrade i korištenja Vaših osobnih podataka, ovlašteni ste tu privolu povući u svakom trenutku, s učinkom za ubuduće. Nadalje, možete prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga bez snošenja ikakvih troškova, osim troškova prijenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema primjenjivom pravu o zaštiti podataka imate pravo (i) zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, (ii) zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka, (iii) zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, (iv) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, (v) zatražiti prijenos podataka, (vi) prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka (uključujući prigovor izradi profila), i (vii) prigovoriti automatiziranom donošenju odluka (uključujući izradu profila).

Kako biste ostvarili svoja prava, molimo da nas kontaktirate na način određen u Odjeljku 7 (Kontaktirajte nas) niže.

U slučaju pritužbi, također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.


5.      Kolačići i druge tehnologije za praćenje

Ova web stranica ili aplikacija koristi kolačiće. Za daljnje informacije molimo posjetite naša  Pravila o kolačićima


6.      Koliko dugo zadržavamo Vaše Osobne Podatke?

Vaši osobni podaci bit će zadržani onoliko koliko je potrebno da Vam pružimo tražene usluge i proizvode. Jednom kada naš odnos prestane, Vaši će osobni podaci biti izbrisani ili anonimizirani, osim ako se primjenjuju zakonski uvjeti zadržavanja (poput onih u porezne svrhe). Ako je Essity ovlašten slati Vam marketinške materijale, možemo zadržati Vaše kontakt podatke i interese za naše proizvode. Također, možemo biti obvezni prema primjenjivom pravu zadržati određene Vaše osobne podatke u razdoblju 10 godina nakon određene porezne godine. Također smo ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke nakon završetka ugovornog odnosa ako su Vaši osobni podaci potrebni za poštivanje drugih primjenjivih propisa ili su nam Vaši osobni podaci potrebni da uspostavimo, ostvarimo ili obranimo pravni zahtjev, a samo u mjeri u kojoj je to nužno. U mjeri u kojoj je to moguće, ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka u takve ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

 

7.      Kontaktirajte nas

Ako želite ostvariti svoja prava subjekta podataka ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti, pošaljite / pošaljite svoj zahtjev na:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), tim za usklađenost i etiku, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Švedska