Legalne Informacije

Legalne Informacije

Uvjeti upotrebe

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Sjedište: Stockholm, Švedska 
 
Reg. br: 556325-5511
 
Reference u nastavku koje se odnose na „Essity”, „nas” ili „mi” reference su na tvrtku Essity AB (publ) kao davatelja usluga ove web-stranice („Web-mjesto”), osim ako određeno Web-mjesto ili druga usluga ne navodi neko drugo tijelo, onda se „Essity” odnosi na to tijelo. Ovi Uvjeti upotrebe primjenjuju se u vezi s Web-mjestima i drugim uslugama koji se referiraju na te Uvjete upotrebe.
 
Essity će se za svrhe pružanja usluga Web-mjesta i ovih Uvjeta upotrebe pridržavati švedskog zakonodavstva. Međutim, budući da Essity Group uključuje tijela u cijelom svijetu, napominjemo da ako se negdje kao davatelj usluga Web-mjesta ili usluge navodi neka druga tvrtka, nacionalno zakonodavstvo države u kojoj se ta tvrtka nalazi može pružati drukčija ili dodatna pravila. U tom slučaju, primjenjuju se nacionalni važeći zakoni koje takvo tijelo treba poštovati do potrebne mjere.

Pravna izjava

Materijale na ovom Web-mjestu tvrtka Essity pruža kao uslugu svojim klijentima i mogu se upotrebljavati samo za informativne svrhe. Pojedinačni primjerci mogu se preuzeti podložno propisima u nastavku.
 
Preuzimanjem materijala s ovog Web-mjesta slažete se s ovim uvjetima. Ako se ne slažete s njima, nemojte upotrebljavati Web-mjesto ni preuzimati materijale s njega.
 
 
Informacije o zaštitnom znaku
 
Svi nazivi, logotipi i zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Essity, njezinih partnera, srodnih tvrtki ili davatelja licenci, ili udruženih partnera.
 
Zaštitni znakovi tvrtke Essity i nazivi brendova mogu se upotrebljavati samo kako je navedeno u ovim Uvjetima upotrebe ili s prethodnim pisanim dopuštenjem tvrtke Essity.
 
Svaka upotreba zaštitnih znakova tvrtke Essity u oglašavanju i promidžbi proizvoda tvrtke Essity zahtijeva odgovarajući pristanak.
 

Ograničena upotreba / Licenca za jedan primjerak
 
Sav sadržaj koji se nalazi na ovom Web-mjestu, kao što su tekst, grafike, logotipi, ikone gumba, slike, zvučni zapisi i softver vlasništvo su tvrtke Essity ili njezinih dobavljača sadržaja te su zaštićeni švedskim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu. Neovlaštena upotreba ili distribucija materijala na ovom Web-mjestu može prekršiti zakone o autorskom pravu, zaštitnom znaku i/ili druge zakone te je podložna građanskim i kriminalnim sankcijama.
 
Ovo Web-mjesto ili bilo koji dio ovog Web-mjesta ne smiju se reproducirati, udvostručavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na drugi način iskorištavati za bilo komercijalnu svrhu koju nije izričito dopustila tvrtka Essity. Možete preuzeti jedan primjerak informacija pronađenih na Essity web-stranicama na jedno računalo samo za svoju osobnu, nekomercijalnu, internu upotrebu.
 
Ne smijete mijenjati, upotrebljavati ili prenositi informacije za bilo kakve komercijalne svrhe; niti smijete uklanjati obavijesti o autorskom pravu ili vlasništvu iz informacija. Slažete se da ste odgovorni za sprečavanje svakog neovlaštenog kopiranja materijala i za osiguravanje da svi zaposlenici i ugovaratelji – ako je primjenjivo – iz vaše organizacije poštuju ta ograničenja.
 
Odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih zakona o autorskom pravu. Dopuštamo da kopirate ovo Web-mjesto u sklopu potrebnog slučajnog djelovanja tijekom vašeg pregledavanja te možete ispisati dio Web-mjesta za osobnu upotrebu u onolikoj mjeri koja je razumna za privatne svrhe. Svaka druga upotreba je zabranjena. Ne smijete uokvirivati ovo Web-mjesto niti povezivati sa stranicom koja nije početna stranica bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.
 
Essity vam ne daje izričito ni implicirano pravo za bilo koje informacije o patentima, autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili trgovačkim tajnama.
 
 
Izjava o odricanju od jamstva
 
Informacije koje se ovdje nalaze navedene su „kakve jesu” bez izričitog ili impliciranog jamstva bilo koje vrste uključujući jamstva utrživosti, nekršenja intelektualnog vlasništva ili prikladnosti za bilo koju posebnu svrhu. U slučaju da se Essity povezuje s web-stranicom treće strane, takvo povezivanje je samo zbog praktičnosti korisnicima i Essity neće imati nikakvu odgovornost za sadržaj i točnost informacija koje se nalaze na takvoj web-stranici.
 
Ni u kojem slučaju Essity neće biti odgovorna za bilo kakve štete uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka profita, prekida poslovanja ili gubitka informacija, koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija, čak i ako je Essity obaviještena o takvim štetama.
 
Essity nadalje ne jamči točnost ni potpunost informacija, teksta, grafika, poveznica ili drugih stavki koje se mogu nalaziti unutar ovih informacija. Essity može mijenjati taj sadržaj ili opisane proizvode u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Essity nije obavezna ažurirati informacije ili druge materijale koji su uneseni na ovom Web-mjestu.
 
 
Korisnička slanja
 
Svi materijali, informacije ili druga komunikacija koju prenesete ili objavite na ovom Web-mjestu smatrat će se javnim, neisključivim, bez naknade autorskog prava, neopozivim, u potpunosti mogućim za podlicenciranje i nevlasničkim („Komunikacije"). Essity neće imati obaveze u vezi s Komunikacijama.
 
Essity će slobodno moći razotkriti, kopirati, distribuirati, ubacivati i/ili na drugi način upotrebljavati svu Komunikaciju, zajedno sa svim podacima, slikama, zvukovima, tekstom i drugim umetnutim stavkama, u bilo koje i sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
 
Ako pošaljete osobne podatke na ovo Web-mjesto ili drugačije tvrtki Essity, time pristajete da Essity upotrebljava takve podatke u svrhe vrednovanja informacija i marketinga proizvoda i usluga tvrtke Essity, uključujući pravo na prijenos podataka trećim državama i objavu vaših osobnih podataka na internetu. Essity će biti odgovorna unutar švedskog zakona za takvu obradu osobnih podataka te možete kontaktirati Essity u slučaju netočnih podataka ili drugih problema u vezi s osobnim podacima.
 
Ne smijete objavljivati Komunikaciju koja se može procijeniti kao uvredljiva ili koja narušava privatnost drugih osoba ili koja se može smatrati komercijalnim marketingom ili koja je na bilo koji način ilegalna ili neprikladna. Essity će izbrisati takvu komunikaciju kada za nju saznamo te zadržavamo pravo da vas isključimo kao korisnika s našeg Web-mjesta ili usluge.
 
Za upotrebu usluga trećih strana, kao što je Facebook, mogu se također primijeniti uvjeti za treće strane. Primjerice, Facebook primjenjuje svoju „Izjavu o pravima i odgovornostima" na sve korisnike i posjetitelje Facebooka te preporučujemo da pročitate te uvjete prije upotrebe takve usluge treće strane.
 
 
Ostalo
 
Essity može revidirati ove Uvjete upotrebe u bilo koje vrijeme ažuriranjem ove objave.
 
Essity zadržava isključivo pravo na (1) promjenu ove Pravne izjave, (2) nadzor i uklanjanje objava; i/ili (3) prekid dostupnosti Web-mjesta, u bilo koje vrijeme bez obavijesti.
 
Ako se za bilo koji uvjet, odredbu ili propis ove Pravne izjave utvrdi da su nezakoniti, neispravni, ništavni ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, to neće utjecati ni oštetiti valjanost i provedivost ostalih stavki, odredbi i propisa ni na koji način.