Pranje ruku

Održavanje dobre higijene na sveučilištu i fakultetskim kampusima

Kako biste osigurali sigurnost i zdravlje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, važno je prakticirati i promicati higijenu ruku na sveučilištu i u fakultetskim kampusima. Osobito tijekom semestara kada te ustanove u visokom obrazovanju odlikuje velik i raznolik promet. Svaki dan, studenti, nastavno i ostalo osoblje dodiruju velik broj površina kao što su kvake, prekidači za svjetlo i radne površine. Svi trebaju prati i potpuno sušiti ruke papirnatim ručnicima za ruke često i ispravno tijekom dana, no osobito nakon ispuhivanja nosa, kašljanja ili kihanja, prije i nakon pripreme hrane i jedenja te nakon upotrebe toaleta. Uvijek trebaju prati ruke i kada su vidljivo prljave te kada dijele opremu kao što su zajedničke tipkovnice, računala i pisači ili pri rukovanju smećem.