Dezinficiranje ruku

Održavanje dobre higijene ruku

Kako su zdravstveni djelatnici radna snaga koja se susreće sa sve većim zahtjevima, važnije je nego ikada održavati visok standard higijene ruku u bolnicama, ordinacijama opće prakse i drugim zdravstvenim ustanovama. Održavanje dobre higijene ruku vrlo je važno kako biste pomogli da djelatnici i pacijenti ostanu sigurni i zdravi. Svi zdravstveni djelatnici trebaju upotrebljavati dezinficijense za ruke ili prati ruke sapunom i vodom tijekom ovih pet kritičnih trenutaka:
 
  1. Prije dodirivanja pacijenta
  2. Prije postupka čišćenja/dezinficiranja
  3. Rizik nakon izlaganja tjelesnim tekućinama
  4. Nakon dodirivanja pacijenta
  5. Nakon dodirivanja pacijentova okruženja

Ako su im ruke vidljivo prljave, liječnici, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici trebaju prati ruke sapunom i vodom. Trebate osigurati da su zalihe za higijenu ruku spremne i na raspolaganju cijelom osoblju na svakoj lokaciji skrbi u bolnici, liječničkoj ordinaciji ili drugim zdravstvenim ustanovama. 

U nastavku navodimo i neke resurse za pojačavanje ispravnih tehnika higijene ruku za nove članove zdravstvenog osoblja. 

Preuzimanja