5 trenutaka higijene ruku

5 trenutaka higijene ruku

Pristup 5 trenutaka za higijenu ruku definira ključne trenutke kada zdravstveno osoblje treba provoditi higijenu ruku.
Prije dodirivanja pacijenta

1. Prije dodirivanja pacijenta

Kako biste spriječili da se na pacijentu ne nastane mikroorganizmi povezani sa zdravstvom, higijena ruku mora se odvijati prije dodirivanja pacijenta ili ulaska na područje za pacijenta. Područje za pacijenta sastoji se od izravnog okruženja pacijenta, uključujući površine koje pacijent dodiruje (primjerice okvir kreveta, infuzijske cjevčice) i površine koje osoblje često dodiruje (monitori, tipke i gumbi).
 
Primjeri: Prije rukovanja, pomaganja pacijentu da se kreće, kliničkog ispitivanja.
Prije postupka čišćenja/dezinficiranja

2. Prije postupka čišćenja/dezinficiranja

Prije postupka čišćenja/dezinficiranja, higijena ruku je vrlo važna kako bi se spriječile infekcije povezane sa zdravstvom. Higijena ruku treba se provoditi prije posljednjeg izlaganja površini i odmah nakon pristupa kritičnom mjestu s infektivnim rizikom za pacijenta ili kritičnom mjestu s kombiniranim infektivnim rizikom. 
 
Primjeri: Prije omatanja rane, umetanja katetera, pripreme hrane, davanja lijekova.
Rizik nakon izlaganja tjelesnim tekućinama

3. Rizik nakon izlaganja tjelesnim tekućinama

Nakon obavljanja zadatka povezanog s rizikom od izlaganja ruku tjelesnim tekućinama, higijena ruku mora se provesti odmah i prije novog izlaganja ruku na površini, čak i ako ostanete unutar područja s pacijentom. Ta radnja smanjuje rizik nastanjivanja ili infekcije infektivnim agensima te rizik od prijenosa mikroorganizama iz „nastanjenog” mjesta u „čisto” mjesto za istog pacijenta.
 
Primjeri: Nakon vađenja krvi i rukovanja njome, čišćenja mokraće, fekalija, rukovanja otpadom.
Nakon dodirivanja pacijentova okruženja

4. Nakon dodirivanja pacijenta

Nakon dodirivanja pacijenta i prije dodirivanja predmeta na području izvan pacijenta, higijena ruku važna je za smanjenje rizika širenja u zdravstveno okruženje. Ova radnja također vas štiti tako što značajno smanjujete prijenos bakterija na ruke s flore pacijenta.
 
Primjeri: Prije rukovanja, pomaganja pacijentu da se kreće, kliničkog pregleda.
Nakon dodirivanja pacijentova okruženja

5. Nakon dodirivanja pacijentova okruženja

Konačni trenutak za higijenu ruku događa se između izlaganja ruku na površini u području za pacijenta i naknadnog izlaganja ruku na površini na području izvan pacijentova okruženja – ali bez dodirivanja pacijenta. Higijena ruku u tom je trenutku potrebna jer je izlaganje pacijentovim predmetima, čak i bez fizičkog kontakta s pacijentima, povezano s prijenosom bakterija na ruke.
 
Primjeri: Nakon mijenjanja posteljine, prilagodbe brzine perfuzije.
Tork edukacijski materijal

Više edukacijskog materijala

Za e-učenja i druge edukacijske materijale o zdravlju kože i higijeni ruku. Kontaktirajte nas na +46 31 746 00 00