Smanjivanje ugljičnog utjecaja

Smanjivanje ugljičnog utjecaja

Od svibnja 2023. nudimo 27 postojećih Tork dozatora u Europi (osim Francuske) s certifikatom ugljične neutralnosti*.

Ugljične emisije za te dozatore smanjene su i kompenzirane kroz cijeli životni ciklus* – od sirovina do isteka trajanja. 

Žena pere ruke, a druga žena upotrebljava dozator papirnatih ručnika

Doznajte više o Tork ugljično neutralnim dozatorima

Pogledajte video.

Maksimalna higijena, minimalan ugljični utjecaj

solar-panels-800x500.jpg


Smanjene i kompenzirane ugljične emisije 

Svi Tork ugljično neutralni dozatori proizvedeni su upotrebom certificirano obnovljive električne energije. Za postizanje ugljične neutralnosti preostale ugljične emisije kompenzirane su putem ulaganja u klimatske projekte u suradnji s verificiranom organizacijom, ClimatePartner.

Smislena kompenzacija ugljika 

Za kompenzaciju Tork surađuje s tvrtkom ClimatePartner, članom Međunarodnog saveza za smanjenje ugljika. Oni prihvaćaju samo projekte s pouzdanim standardima kao što je Verificirani ugljični standard (VCS), Zlatni standard i Mehanizam čistog razvoja (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Preuzimanja

solar-panels-800x500.jpg

Klimatski projekti za ljude i planet

Ugljične emisije kompenziraju se certificiranim i redovito nadziranim projektima. Od opskrbe čistom pitkom vodom u Kambodži do zaštite šuma u Indoneziji. Isto tako i ulaganje u štednjake koji štede energiju u Indiji u kombinaciji s oporavkom plastike*** na plažama.

Održivo upravljanje higijenom

Tork proizvodi i usluge pomažu u smanjenju štetnog utjecaja na ljude i na planet. Fokusirani smo na ključne teme koje su nam važne, vaše poslovanje i klijenti. Od certificiranih vlakana do obnovljivog pakiranja i shema recikliranja kao što je Tork PaperCircle®. Također smo fokusirani na to omogućavanje pristupačne higijene koja je jednostavna za upotrebu za sve.


Naša područja fokusa za održivost: dobrobit, materijali i pakiranje, upotreba i otpad te ugljik

solar-panels-800x500.jpg

Reference

* Smanjeno certificiranom obnovljivom električnom energijom i kompenzirano klimatskim projektima
** Osim ponovnih punjenja
*** Ne kompenzira ugljične emisije