Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
190492

Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana

Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana
  • Tork praktična kanta za čišćenje s manje vlakana

Opis

Tork krpa za čišćenje s manje vlakana snažna je i fleksibilna. Krpe su pakirane u roli u kanti što vam omogućava da sami izradite od njih vlažne maramice pomoću kemijskih sredstava koja vam trebaju, a jednostruko doziranje i poklopac koji se lako zatvara sprečavaju da se maramice osuše.
  • Višenamjenska krpa, praktična za širok raspon zadataka, zamjenjuje različite vrste krpa
  • Zadovoljava vaše potrebe za čišćenjem jer je prikladna za većinu otapala, dezinficijensa i deterdženata
SA-COC-008266 FSC MIX52629 U 20 Food contact approved certified by a third party

Podaci o proizvodu i dostavi

Sistem
W10 - Handy bucket big
Kvaliteta
Premium
Dužina role
60 m
Širina role
16.5 cm
Promjer role
16 cm
Broj listova
200
Dužina lista
30 cm
Slojni
1
Tisak
NE
Reljefni tisak
NE
Boja
tirkizna

Podaci isporuke

Potrošačke jedinice
Transportne jedinice
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540741193
7322540741209
7322540753677
Ambalažni materijal
Plastic
Carton
-
Dijelovi
1
4 (4 CON)
96 (24 TRP)
Bruto težina
865.6 g
3.9 kg
93.41 kg
Visina
211 mm
442 mm
1918 mm
Dužina
227 mm
486 mm
1200 mm
Širina
227 mm
246 mm
800 mm
Neto težina
683.1 g
2.7 kg
65.58 kg
Količina
10.87 dm3
52.84 dm3
1.27 m3
Slojeva po paleti
-
-
4
Transportne jedinice po sloju
-
-
6
Potrošačke jedinice
(PAL)
EAN
7322540741193
Ambalažni materijal
Plastic
Dijelovi
1
Bruto težina
865.6 g
Visina
211 mm
Dužina
227 mm
Širina
227 mm
Neto težina
683.1 g
Količina
10.87 dm3
Slojeva po paleti
-
Transportne jedinice po sloju
-
Transportne jedinice
(TRP)
EAN
7322540741209
Ambalažni materijal
Carton
Dijelovi
4 (4 CON)
Bruto težina
3.9 kg
Visina
442 mm
Dužina
486 mm
Širina
246 mm
Neto težina
2.7 kg
Količina
52.84 dm3
Slojeva po paleti
-
Transportne jedinice po sloju
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540753677
Ambalažni materijal
-
Dijelovi
96 (24 TRP)
Bruto težina
93.41 kg
Visina
1918 mm
Dužina
1200 mm
Širina
800 mm
Neto težina
65.58 kg
Količina
1.27 m3
Slojeva po paleti
4
Transportne jedinice po sloju
6

Tork krpa za čišćenje s manje vlakana

Ovaj proizvod ne sadrži silikon.

Celulozna masa

Poliester

Celulozna masa

Celulozna masa proizvedena je od mekog ili tvrdog drva iz odgovorno uzgajanih šuma. Usitnjeno drvo kuha se s kemikalijama kako bi se uklonio lignin između vlakana. Masa se izbjeljuje postupkom TCF (u potpunosti bez klora) ili ECF (bez elementarnog klora) kako bi se dobio čist, sjajan i snažan proizvod, ali i kako bi se povećale higijenska kvaliteta i kvaliteta upijanja.

Poliester

Poliestersko vlakno proizvodi se od tereftalne kiseline i etilen glikola koji reagiraju preko kondenzacije poliesterne smole. Otopljena smola izrađuje se u vlakna u obliku mreže i hladi zrakom. Vlakna se tada režu na određenu duljinu vlakna.

Dodir s hranom

Ovaj proizvod ispunjava sve zakonske uvjete za materijale koji dolaze u dodir s hranom, potvrđeno izvanjskom certifikacijom koju je obavila treća strana. Proizvod je siguran za brisanje površina koje su u dodiru s hranom i može također povremeno doći u dodir s namirnicama kratko vrijeme.

Ekološka certifikacija

Ovaj proizvod certificiran je za FSC® s brojem certifikata SA-COC-008266.

Pakiranje

Zadovoljava standarde direktive za pakiranje i otpad od pakiranja (94/62/EZ): Da

Datum izrade članka i najnovija revizija članka

Datum izdanja: 09-10-2019
Datum revizije: 26-05-2023

Proizvodnja

Ovaj proizvod je proizveden u Suameer tvornici, NL i certificiran u skladu s ISO 9001 i ISO 14001 (Environmental management systems).

Odlaganje u otpad / uništavanje iskorištenog proizvoda

Ovaj proizvod se uglavnom upotrebljava u industrijskim procesima. Kada se upotrebljava u industrijskim procesima, proizvod se može tijekom upotrebe kontaminirati različitim tvarima. Ovime će se utvrditi kako će se proizvodom rukovati / odlagati ga u otpad / uništavati. Proizvod sam za sebe prikladan je za spaljivanje. Ako se upotrebljava u industrijskim procesima, kontaktirajte lokalnu upravu prije uništavanja.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švedska