Tork vlažne maramice za čišćenje ruku
  • Tork vlažne maramice za čišćenje ruku
  • Tork vlažne maramice za čišćenje ruku
190592

Tork vlažne maramice za čišćenje ruku

Tork vlažne maramice za čišćenje ruku
  • Tork vlažne maramice za čišćenje ruku
  • Tork vlažne maramice za čišćenje ruku

Opis

Tork vlažne maramice za čišćenje ruku praktične su i učinkovite za čišćenje ruku kada voda nije dostupna.
  • Profesionalna kvaliteta za učinkovito čišćenje ruku
  • Bez mirisa i blag prema koži
SA-COC-008266 FSC MIX

Podaci o proizvodu i dostavi

Sistem
W14 - Handy bucket
Kvaliteta
Premium
Dužina role
15.7 m
Širina role
13.5 cm
Broj listova
58
Dužina lista
27 cm
Slojni
1
Tisak
NE
Reljefni tisak
NE
Boja
Bijela

Podaci isporuke

Potrošačke jedinice
Transportne jedinice
(CON)
(TRP)
EAN
7322540311914
7322540311921
Ambalažni materijal
Plastic
Carton
Dijelovi
1
4 (4 CON)
Bruto težina
1297 g
5.7 kg
Visina
191 mm
220 mm
Dužina
158 mm
330 mm
Širina
158 mm
330 mm
Neto težina
1108 g
4.4 kg
Količina
4.77 dm3
23.96 dm3
Potrošačke jedinice
(PAL)
EAN
7322540311914
Ambalažni materijal
Plastic
Dijelovi
1
Bruto težina
1297 g
Visina
191 mm
Dužina
158 mm
Širina
158 mm
Neto težina
1108 g
Količina
4.77 dm3
Transportne jedinice
(TRP)
EAN
7322540311921
Ambalažni materijal
Carton
Dijelovi
4 (4 CON)
Bruto težina
5.7 kg
Visina
220 mm
Dužina
330 mm
Širina
330 mm
Neto težina
4.4 kg
Količina
23.96 dm3

Viskoza

Viskozna vlakna proizvedena su od celulozne mase. Celuloza se rastvara u alkalnoj otopini kemijskom reakcijom s ugljičnim disulfidom, a zatim izrađuje u vlakna u kiseloj kupki. Vlakna se ispiru, suše i režu na određenu duljinu vlakna.

Tork vlažni brisači

Viskoza

Poliester

Poliester

Poliestersko vlakno proizvodi se od tereftalne kiseline i etilen glikola koji reagiraju preko kondenzacije poliesterne smole. Otopljena smola izrađuje se u vlakna u obliku mreže i hladi zrakom. Vlakna se tada režu na određenu duljinu vlakna.

Ekološka certifikacija

Ovaj proizvod certificiran je za FSC® s brojem certifikata SA-COC-008266.

Pakiranje

Zadovoljava standarde direktive za pakiranje i otpad od pakiranja (94/62/EZ): Da

Datum izrade članka i najnovija revizija članka

Datum izdanja: 22-11-2019
Datum revizije: 08-12-2023

Proizvodnja

Ovaj proizvod je proizveden u External tvornici, CN.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švedska