Tork Coaster okrugli Wh 1-2c 5TRP 250/12
  • Tork Coaster okrugli Wh 1-2c 5TRP 250/12
474901

Tork Coaster okrugli Wh 1-2c 5TRP 250/12

Tork Coaster okrugli Wh 1-2c 5TRP 250/12
  • Tork Coaster okrugli Wh 1-2c 5TRP 250/12

Opis

SA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel

Podaci o proizvodu i dostavi

Kvaliteta
Advanced
Rasklopljena dužina
9 cm
Rasklopljena širina
9 cm
Slojni
8
Tisak
Da
Reljefni tisak
Da
Boja
Bijela
Vrsta preklopa
no folding

Podaci isporuke

Potrošačke jedinice
Transportne jedinice
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541900926
7322541289199
-
Ambalažni materijal
Inner Box
Carton
-
Dijelovi
250
3000 (12 CON)
216000 (72 TRP)
Bruto težina
235.6 g
3.1 kg
221.76 kg
Visina
192 mm
212 mm
2058 mm
Dužina
95 mm
396 mm
1200 mm
Širina
95 mm
296 mm
800 mm
Neto težina
203.6 g
2.4 kg
175.89 kg
Količina
1.73 dm3
24.85 dm3
1.79 m3
Slojeva po paleti
-
-
9
Transportne jedinice po sloju
-
-
8
Potrošačke jedinice
(PAL)
EAN
7322541900926
Ambalažni materijal
Inner Box
Dijelovi
250
Bruto težina
235.6 g
Visina
192 mm
Dužina
95 mm
Širina
95 mm
Neto težina
203.6 g
Količina
1.73 dm3
Slojeva po paleti
-
Transportne jedinice po sloju
-
Transportne jedinice
(TRP)
EAN
7322541289199
Ambalažni materijal
Carton
Dijelovi
3000 (12 CON)
Bruto težina
3.1 kg
Visina
212 mm
Dužina
396 mm
Širina
296 mm
Neto težina
2.4 kg
Količina
24.85 dm3
Slojeva po paleti
-
Transportne jedinice po sloju
-
Paleta
(PAL)
EAN
-
Ambalažni materijal
-
Dijelovi
216000 (72 TRP)
Bruto težina
221.76 kg
Visina
2058 mm
Dužina
1200 mm
Širina
800 mm
Neto težina
175.89 kg
Količina
1.79 m3
Slojeva po paleti
9
Transportne jedinice po sloju
8

Sadržaj

Proizvod je napravljen samo od svježih vlakana i kemikalija.

Ekološka certifikacija

Ovaj proizvod certificiran je za EU ekološku oznaku s brojem certifikata SE/004/001.

Ovaj proizvod certificiran je za FSC® s brojem certifikata SA-COC-008266.

Pakiranje

Zadovoljava standarde direktive za pakiranje i otpad od pakiranja (94/62/EZ): Da

Datum izrade članka i najnovija revizija članka

Datum izdanja: 19-04-2019
Datum revizije: 16-01-2024

Proizvodnja

Ovaj proizvod je proizveden u Cuijk tvornici, NL i certificiran u skladu s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 i FSC Chain-Of-Custody.

Uništenje

Ovaj proizvod prikladan je za sustave zbrinjavanja običnog otpada u zajednici. Iskorišteni proizvodi ne smiju se odlagati u sustave recikliranja.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švedska