Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje
90145

Tork dugotrajna krpa za čišćenje

Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje
  • Tork dugotrajna krpa za čišćenje

Opis

Tork dugotrajna krpa za čišćenje ima veliku sposobnost upijanja i vrlo je izdržljiva što je čini savršenom za višekratnu upotrebu bez trganja. Ta se krpa može upotrijebiti s Tork dozatorom presavijenih brisača/krpa koji štiti ponovna punjenja od nečistoće i nudi jednostruko doziranje za smanjenje potrošnje i otpada.
  • Zadovoljava vaše potrebe za čišćenjem jer je prikladna za većinu otapala, dezinficijensa i deterdženata
  • Višenamjenska krpa, praktična za širok raspon zadataka, zamjenjuje različite vrste krpa
  • Perfect for working with sensitive surfaces due to extremely low-lint properties
OVO PAKIRANJE NAPRAVLJENO JE OD – najmanje 30 % reciklirane plastikeSA-COC-008266 FSC MIX58513 U 22 Food contact approved certified by a third party

Podaci o proizvodu i dostavi

Sistem
W8 - Wipers small pack
Kvaliteta
Premium
Rasklopljena dužina
38.5 cm
Rasklopljena širina
30 cm
Sklopljena dužina
19.3 cm
Sklopljena širina
16 cm
Slojni
1
Tisak
NE
Reljefni tisak
NE
Boja
Bijela

Podaci isporuke

Potrošačke jedinice
Transportne jedinice
(CON)
(TRP)
EAN
7322540932133
7322540932140
Ambalažni materijal
Plastic
Carton
Dijelovi
50
400 (8 CON)
Bruto težina
416.4 g
3.9 kg
Visina
105 mm
180 mm
Dužina
160 mm
400 mm
Širina
195 mm
400 mm
Neto težina
404.3 g
3.2 kg
Količina
3.28 dm3
28.8 dm3
Potrošačke jedinice
(PAL)
EAN
7322540932133
Ambalažni materijal
Plastic
Dijelovi
50
Bruto težina
416.4 g
Visina
105 mm
Dužina
160 mm
Širina
195 mm
Neto težina
404.3 g
Količina
3.28 dm3
Transportne jedinice
(TRP)
EAN
7322540932140
Ambalažni materijal
Carton
Dijelovi
400 (8 CON)
Bruto težina
3.9 kg
Visina
180 mm
Dužina
400 mm
Širina
400 mm
Neto težina
3.2 kg
Količina
28.8 dm3

Tork dugotrajna krpa za čišćenje

Viskoza

Viskoza

Viskozna vlakna proizvedena su od celulozne mase. Celuloza se rastvara u alkalnoj otopini kemijskom reakcijom s ugljičnim disulfidom, a zatim izrađuje u vlakna u kiseloj kupki. Vlakna se ispiru, suše i režu na određenu duljinu vlakna.

Dodir s hranom

Ovaj proizvod ispunjava sve zakonske uvjete za materijale koji dolaze u dodir s hranom, potvrđeno izvanjskom certifikacijom koju je obavila treća strana. Proizvod je siguran za brisanje površina koje su u dodiru s hranom i može također povremeno doći u dodir s namirnicama kratko vrijeme.

Ekološka certifikacija

Ovaj proizvod certificiran je za FSC® s brojem certifikata SA-COC-008266.

Pakiranje

Zadovoljava standarde direktive za pakiranje i otpad od pakiranja (94/62/EZ): Da

Datum izrade članka i najnovija revizija članka

Datum izdanja: 04-06-2021
Datum revizije: 02-04-2024

Proizvodnja

Ovaj proizvod je proizveden u Suameer tvornici, NL i certificiran u skladu s ISO 9001 i ISO 14001 (Environmental management systems).

Odlaganje u otpad / uništavanje iskorištenog proizvoda

Ovaj proizvod se uglavnom upotrebljava u industrijskim procesima. Kada se upotrebljava u industrijskim procesima, proizvod se može tijekom upotrebe kontaminirati različitim tvarima. Ovime će se utvrditi kako će se proizvodom rukovati / odlagati ga u otpad / uništavati. Proizvod sam za sebe prikladan je za spaljivanje. Ako se upotrebljava u industrijskim procesima, kontaktirajte lokalnu upravu prije uništavanja.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švedska