alt text

Ponovna punjenja dezinficijensa u gelu

Select...
Filtriranje

Pospješite sprečavanje širenja zaraze učestalim čišćenjem ruku bez vode. Tork dezinficijensi u gelu visoke kvalitete učinkoviti su protiv raznih mikroorganizama – idealno za svakodnevnu higijenu ruku, uključujući i zdravstvo. Sadrže hidratantne sastojke, potiču dobru praksu higijene ruku, a ruke održavaju zdravima i čistima. Ponovna punjenja alkoholnih dezinficijensa u gelu dolaze u higijenski tvornički zabrtvljenim bočicama s novom pumpicom spremnom za svako ponovno punjenje te smanjuju mogućnost prijenosa zaraze. Svi su proizvodi dermatološki testirani.