Rezultat: Vaši operateri mogu imati skriven otpad nastao zbog suvišnih kretnji do [xxx] minuta tijekom radnog dana.

Rezultat: Vaši operateri mogu imati skriven otpad nastao zbog suvišnih kretnji do [xxx] minuta tijekom radnog dana.

Na osnovi našeg istraživanja koje je pokazalo da 44 % operatera prekida rad 20 puta dnevno da bi otišli po proizvode za čišćenje i brisanje.

Referenca

*Na osnovi našeg istraživanja koje je pokazalo da 44 % operatera prekida rad 20 puta dnevno da bi otišli po proizvode za čišćenje i brisanje.