Čišćenje površina u restoranima i pripremi i posluživanju hrane

Održavanje površina čistima i sigurnima

Da biste osigurali sigurno i higijensko okruženje, važno je da restorani i ustanove za pripremu i posluživanje hrane imaju popise za provjeru za održavanje rutinskog čišćenja i dezinficiranja za površine koje se često dodiruju i one koje su u kontaktu s hranom, uključujući:

  

Proizvodni dio
Kvake, prekidači za svjetlo, dozatori, površine u dodiru s hranom, površine u dodiru s rukama, slavine te ručke i pribor za kuhanje i jelo.

Uslužni dio
Kvake, prekidači za svjetlo, dozatori, zaštita od kihanja, jelovnici, stolovi i stolci, pultovi, pult za hranu za van i blagajne te POS-ovi za kartice. 
 
Kupaonice
Kvake, prekidači za svjetlo, dozatori, slavine i ručke, toaletna sjedala i ispirači.
 
Izradite jasan protokol za osoblje restorana i pripreme i posluživanja hrane te zakažite učestalo čišćenje.